TREWIT® s.r.o. - výrobce doplňkových minerálních krmiv a lizů.
Za Dvorem 305, Zlín, Štípa, PSČ: 763 14, CZECH REPUBLIC
Tel./fax : +420 577 915 448, email : trewit@trewit.cz
trewit.cz

Řešení problémů bachorových acidóz

Bachorová acidóza se vyskytuje v našich chovech buď v akutní nebo subklinické podobě. pH bachoru je ovlivněno v souhrnu koncentrací mastných kyselin, intenzitou slinění krav, kyselostí krmné dávky, rychlostí průchodu krmné dávky slezem a střevním traktem. Můžeme říci, že fyziologickým rozmezí pH bachoru je pH mezi 7-6. Acidóza je tedy porucha trávení, která je charakterizována poklesem pH bachorové tekutiny, zvýšeným obsahem těkavých mastných kyselin v bachorovém prostředí. Následkem těchto změn se mění prostředí pro život mikroorganismů potřebných pro správné fungování bachoru, tedy i dojnice. Z bachoru mizí protozoa v důsledku vysokého obsahu rychle stravitelného škrobu, zvýšené produkce laktátu a ztráty kyseliny octové. Zvýšené množství kyseliny mléčné a nízké pH způsobuje nervozitu dojnic, nefunkční bachor neposkytuje živiny a dochází k anorexii a následně ketózám, nízká motilita bachoru způsobuje nadouvání a u slezu pak výskyt dislokací slezu.Ochablost piloru umožňuje průchod kyselin do duodena což způsobuje průjmy krav a špatnou využitelnost krmiv. Dochází ke dráždění sliznic zažívacího traktu způsobující abscesy v bachoru, poškození jater. V neposlední řadě absorbování toxických substancí způsobuje kulhání zvířat a poškození paznehtů.

Symptomy acidóz jsou nepravidelný příjem sušiny,zastavení bachorového trávení, snížená aktivita přežvykování, velký rozdíl v příjmu krmiva během dne, výkaly s příznaky průjmu u krav ve stejné skupině, výkaly plynaté a s bublinami, ve výkalech hleny, nestrávené zbytky krmiv od 1do 0,5 mm, nestrávená zrna obilnin. Je snížen účinek krmiv a snížená užitkovost. Jedním z příznaků zejména subklinických acidóz je pak pokles tučnosti mléka. Tu ovšem nepoznáme z tučnosti celého stáda, kdy průměrný vzorek chovatele výrazně nevaruje, ale z individuální kontroly zejména otelených krav a krav v první fázi laktace . Jsou to právě otelená zvířata a dojnice asi do devadesáti dní po otelení, u kterých pak při individuální kontrole diagnostikujeme tučnost mléka pod 3% .To je typické pro subklinické acidózy. V další fázi laktace je tučnost již vyšší, (nevyskytují se příčiny pro výskyt acidózy) a průměrný vzorek mléka pak dosahuje uspokojivých 3,7-4% tuku.

Rizikové faktory jsou tedy především chybně sestavená krmná dávka, vysoký obsah tuků v krmné dávce, velmi jemné částice krmiv s vysokým obsahem škrobu, obilniny zpracovávané v páře na vločky s vysokou vlhkostí, špatně rozeznatelné jednotlivé částice TMR, dlouhé částice TMR, které se selektují a vypadávají z TMR např. dlouhá neřezaná sláma, chybějící TMR na krmném stole v některých částech dne, neočekávané změny vlhkosti TMR a to oběma směry, špatně provedené a náhlé změny krmných dávek, nevyrovnaná krmná dávka s vysokým obsahem škrobů po otelení, soupeření mezi zvířaty při příjmu krmiva (nedostatek krmných míst). Méně průbojná zvířata a prvotelky se dostávají v takových případech již k „přebrané“ krmné dávce, což nepokryje jejich potřeby a na druhé straně dominantní zvířata vysokou užitkovostí se pak snadno dostávají právě do acidóz.

Správný management krmení dojnic je v období zejména v prvních měsících po otelení rozhodujícím faktorem pro zdraví i užitkovost dojnic. Výsledkem dvouletého výzkumu ve spolupráci s INRA byl vyvinut systém normalizace pH bachoru - Q BASE. Tento systém je výsledkem nové technologie s jedinečnou a netradiční skladbou surovin s vysokým efektem a účinkem v celém zažívacím traktu. Působí v širokém rozmezí pH a v delším časovém úseku, kde již jiné systémy nefungují.

Ing.Miroslav Duda,CSc.
TREWIT s.r.o.