TREWIT® s.r.o. - výrobce doplňkových minerálních krmiv a lizů.
Za Dvorem 305, Zlín, Štípa, PSČ: 763 14, CZECH REPUBLIC
Tel./fax : +420 577 915 448, email : trewit@trewit.cz
trewit.cz

Rychlé a účinné překonání rizikových období ve výživě selat a prasnic

V chovech prasnic a při odchovu selat se chovatelé velmi často setkávají s problémy dieteticky vyhovět v některých obdobích požadavkům zvířat. Zvláště jsou-li v chovech problémy se kterými se jim mnohdy velmi těžko bojuje, jako technologicky zastaralé stáje se špatnými podlahami, vysokou promořeností v kontinuálně zastavovaných stájích. Ve stájích s hůře kontrolovatelným mikroklimatem apod. Stačí pak, aby v létě bylo teplo, v zimě zima a problém je na světě.

K tomu abychom byli rentabilní ve výrobě prasat rozhoduje především v období, kdy jsou selata pod prasnicemi a poté ve zvládnutí období odstavu. Všichni zootechnici velmi dobře znají, jak je mnohdy obtížné zajistit prasnicím přísun živin, aby splnili požadavky k produkci dostatečného množství mléka, záchově, termoregulaci a k následně k úspěšnému zabřeznutí. Jestliže prasnice z jakéhokoliv důvodu nemá dostatek živin k výše jmenované produkci nastupují problémy. Prasnice využívá tělesné rezervy k produkci mléka a záchově životních funkcí a dochází k výrazné ztrátě jejich hmotnosti vedoucí k velkým reprodukčním problémům, případně pak snížené produkci mléka nebo ztrátě.jeho produkce. Jakýkoliv takto negativní krok vede k tomu, že selata nemají dostatečnou výživu, jejich přírůstek je výrazně nižší a také jejich imunitní ochrana bývá oslabena. Při odstavu pak vznikají skupiny menších slabších selat, která jsou náchylnější ke všem onemocněním. Je známo, že největší ztráty selat nastávají obvykle v 1. týdnu po narození a mohou dosáhnout až 15 – 20% narozených selat. Nejčastějším důvodem ( 60% ) je nedostatek potravy ( mateřské mléko) pro velký počet selat ve vrhu.V případě nedostatku mléka od prasnice mají selata omezené zdroje energie, objeví se hypoglykemie, která má za následek úhyn v několika málo dnech.

Proto firma TREWIT s.r.o. uvedla na trh nový druh krmiva určeného právě k překonání těchto krizových okamžiků v chovu, s možností úspěšně dochovat problémová selata, která mnohdy zootechnici vyřazují pro jejich nezpůsobilost z chovu. BENEFIT selata, jak se nový produkt jmenuje, je díky rychlému vstřebávání, snadné stravitelnosti použitelný již od prvních dní života pro všechny selata, která nemají dostatek mateřského mléka, je to vysoce využitelné tekuté krmivo pro selata od 2 -3 dne jejich života až po 4 – 5 den po odstavu. Dalším jeho využitím je pak u selat při časném odstavu selat v 18 – 21 dnu stáří selat : zde bývá největší překážkou časného odstavu vysoká obtížnost přizpůsobit selata přijímat suchá krmiva. Je to z důvodu velkého rozdílu mezi mat. mlékem a tradičním krmivem po odstavu. BENEFIT SELATA dovoluje po časném odstavu dosáhnout postupného přechodu na tradiční krmení dietním způsobem

Náhlý přechod od tekutého na tradiční krmení sebou přináší vznik přechodného jevu – přecitlivělost na antigeny zažívacího traktu, které jsou na patologické bázi. Použitím Benefitu v prvních dnech po odstavu, tento efekt nenastává a snižuje se tak potřeba antibiotik v tomto kritickém období života selat. Při použití ve zkouškách Benefitu jsme odstavovali těžší a vyrovnanější selata, jako by byl dostatek mat. mléka (jednalo se o situace, kdy bylo více selat jak struků a nebo byla nízká mléčnost prasnice ). Benefit selata má extrémně nízký dopad na životní prostředí, tekuté podávání umožňuje lepší využití krmiva díky trávicím enzymům, které umožňují vyšší stravitelnost dusíkatých látek z krmiva.

Benefit prasnice je tekutý přípravek, který podporuje reprodukci, je bohatý na energii a proteiny a je velmi chutný a lehce stravitelný. Obsahuje minerální a vitamínové přídavky a zvlášť prvky, které podporují reprodukci. BENEFIT pro prasnice podporuje tvorbu mléka , protože je pro prasnice chutný a lehce stravitelný, poskytuje možnost zvýšení příjmu krmiva u prasnice v době laktace a eliminuje nedostatek energie, aminokyselin, vitamínů a makro a mikroprvků. Umožňuje prasnicím okamžitě odstranit svalové napětí po porodu. Podáváním Benefitu prasnice se snižuje pravděpodobnost problémů s tichou říjí a tak je možno zabezpečit zapuštění ve vhodnou dobu. Doporučuje se jeho podávání také prasničkám, které mají problémy s příjmem krmiva.

Tab.č. 1 ukazuje že při použití BENEIFT SELATA byly prokázány následující výsledky:
      a) Nižší úhyn selat
      b) Těžší a více vyrovnaná selata při odstavu a byl prokázán také vyšší příjem pre-starteru.

Pokus č.1:

Kontrola Benefit selata
Prasnic ks 80 85
Narozeno selat ks 880 935
Hmotnost při narození Kg 1,46 1,45
Úhyn selata do odstavu ks 92 50
Úhyn selat v % % 10,50 5,4
Počet odstavených selat ks 9,85 10,41
Věk při odstavu dnů 20 20
Hmotnost při odstavu Kg 5,85 6,50

Pokus č.2:

Na Italské farmě s 530 prasnicemi, při týdenním cyklu odstavů ve věku 21 dní. Po odstavu byla selata převedena do kontinuálně naskladňovaných hal

POUŽITÍ BENEFIT SELATA:

2. den života: první podání asi 200 gr. BENEFIT SELATA na vrh a na zvláštní podložku 30-40 gr. pre-starteru
8-12 den: progresivní navýšení BENEFIT SELATA v množství 100 gr navíc každý den.a vrh
13. den: navýšení podávání pre starteru
14. den: podávání BENEFIT SELATA dvakrát denně v souvislosti se zvýšenou spotřebou
15-21. den: zvýšení na 2,000 gr BENEFIT SELATA /den/vrh krmivo ad libitum průměrná spotřeba BENEFIT SELATA/vrh : kg 9.00

Při tomto systému byly dosaženy následující výsledky u zvířat krmených BENEFIT SELATA proti kontrole:
Kg 7.32 – kg 6.56 = 0.76 kg/ks x 10.23 odstavených selat = 7.77 kg vyšší hmotnost na každý vrh. Dalšími doplňujícími poznatky byla lepší vitalita selat, nižší stres u odstavených prasnic a více uniformní selata s vyšší hmotností.Viz tabulky.
V každém případě se našim farmářům otevírá možnost aktivně vstoupit do systému vysoce chutným krmivem, které může pomoci velmi rychle vyřešit problémy při odchovu selat a zajistit tak kvalitní zvířata pro ekonomický výkrm prasat. Bližší informace o tomto ale i dalších produktech lze získat u zástupců firmy TREWIT s.r.o.

Ing.Miroslav Duda,CSc.
TREWIT s.r.o.