TREWIT® s.r.o. - výrobce doplňkových minerálních krmiv a lizů.
Za Dvorem 305, Zlín, Štípa, PSČ: 763 14, CZECH REPUBLIC
Tel./fax : +420 577 915 448, email : trewit@trewit.cz
trewit.cz

Současné možnosti prevence histomonózy krůt

MVDr.Jiří MERTA

Histomonóza nebo také černohlavost krůt je onemocnění krůt ,které způsobuje parazitický bičíkovec Histomonas meleagridis.Dříve se k prevenci tohoto onemocnění používala chemoterapeutika (nitroimidazoly,nifursol) v preventivních dávkách do krmných směsí,a proto se tento problém ve velkochovech,kde byly zkrmovány průmyslově vyráběné krmné směsi, téměř nevyskytoval.V malochovech ,kde se používala tradiční krmiva ,byla k dispozici léčiva (nitroimidazoly).Protože je od roku 2004 zakázáno používání těchto výše uvedených léčiv u potravinových zvířat ,je třeba uvažovat o nových směrech v prevenci tohoto onemocnění.

Mezihostitelem parazitického bičíkovce Histomonas meleagridis je další parazit-roup kuří Heterakis galinárum. Proto je nutné provádět v průběhu výkrmu pravidelné odčervování krůt,tím přerušíme vývojový cyklus původce histomonózy.K odčervení můžeme použít levamisol v přípravku Chemisole 20% sol. v dávce 1 ml na 10 kg živé hmotnosti zvířat 30.,60. a 90.-tý den výkrmu.

Druhou možností prevence histomonózy je v dnešní době použití fytofarmak obsahujících rostlinné eterické oleje a další rostlinné extrakty.V roce 2002 byl v Itálii proveden terénní srovnávací pokus.Byly poronávány dvě skupiny krůt ve výkrmu o počtu 10 000 kusů(4 000 krůt,6 000 krocanů).První skupina byla krmena standardní krmnou směsí s přídavkem 0,1 % fytofarmaka Fitotril,druhá kontrolní skupina byla krmena standardní krmnou směsí s přídavkem chemoterapeutika Nifursol 10% v 0,05% koncentraci(od roku 2004 se Nifursol nesmí používat u potravinových zvířat).Obě skupiny vykázaly srovnatelný přírůstek a konverzi živin .Také úhyn byl u obou skupin srovnatelný.Malá část krůt byla utracena a bylo provedeno parazitologické vyšetření na přítomnost Histomonas meleagridis opět se stejnými výsledky u obou skupin.Tento pokus prokázal,že kombinace pravidelného odčervování(eliminace Heterakis galinarum) přípravkem Chemisole 20% se současným přídavkem fytofarmak (Fitotril 0,1%)do krmné směsi vykazuje srovnatelné výsledky v prevenci histomonózy, jako bylo použití dnes zakázaných chemoterapeutik(nitroimidazoly,nifursol).