TREWIT® s.r.o. - výrobce doplňkových minerálních krmiv a lizů.
Za Dvorem 305, Zlín, Štípa, PSČ: 763 14, CZECH REPUBLIC
Tel./fax : +420 577 915 448, email : trewit@trewit.cz
trewit.cz

AKTUÁLNĚ

Doplňkové krmivo pro psy a kočky

Firma TREWIT® s.r.o. nově nabízí doplňkové krmivo TW ASCONOD

Podrobnější informace v přiložených dokumentech:

TW ASCONOD pro kočky
TW ASCONOD pro psy


Změna distribučních kanálů

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vám oznámit, že ke dni 31. března 2017 naše společnost ukončila na základě organizačních změn a sjednocení distribučních kanálů spolupráci s panem Jiřím Hůrským, jehož prostřednictvím Vaše společnost dosud odebírala naše zboží.

Ode dne 1. dubna 2017 je oficiálním zástupcem (zprostředkovatelem) prodeje našeho zboží pro území krajů: Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého a Středočeského společnost SALTPETER s.r.o. se sídlem Hradební 1822, 358 01 Kraslice, IČ: 291 23 224, kde je kontaktní osobou pan Jaroslav Peter, tel. 739 300 427, jehož zástupce Vás bude v blízké době kontaktovat nebo se můžete na tuto adresu stejně tak jako na adresu firmy TREWIT s důvěrou obrátit.
zobrazit celé oznámení
stáhnout oznámení jako PDF dokument


Rychlé a účinné překonání rizikových období ve výživě selat a prasnic

V chovech prasnic a při odchovu selat se chovatelé velmi často setkávají s problémy dieteticky vyhovět v některých obdobích požadavkům zvířat. Zvláště jsou-li v chovech problémy se kterými se jim mnohdy velmi těžko bojuje, jako technologicky zastaralé stáje se špatnými podlahami, vysokou promořeností v kontinuálně zastavovaných stájích. Ve stájích s hůře kontrolovatelným mikroklimatem apod. Stačí pak, aby v létě bylo teplo, v zimě zima a problém je na světě. .
zobrazit celý článek


Řešení problémů bachorových acidóz.

Bachorová acidóza se vyskytuje v našich chovech buď v akutní nebo subklinické podobě. pH bachoru je ovlivněno v souhrnu koncentrací mastných kyselin, intenzitou slinění krav, kyselostí krmné dávky, rychlostí průchodu krmné dávky slezem a střevním traktem. Můžeme říci, že fyziologickým rozmezí pH bachoru je pH mezi 7-6. Acidóza je tedy porucha trávení, která je charakterizována poklesem pH bachorové tekutiny, zvýšeným obsahem těkavých mastných kyselin v bachorovém prostředí.
zobrazit celý článek


Linea FitoNatura
alternativa k antibiotickým růstovým stimulátorům

Odborná chovatelská veřejnost již vzala na vědomí skutečnost, že od 1.1.2006 nebude možné do krmiv všech kategorií hospodářských zvířat používat antibiotické růstové stimulátory do krmných směsí. Proto se chovatelé obracejí na své krmiváře a odborné poradce, jakým způsobem za co nejmenší ekonomické zátěže můžou tyto nahradit.
zobrazit celý článek


Současné možnosti prevence histomonózy krůt

Histomonóza nebo také černohlavost krůt je onemocnění krůt ,které způsobuje parazitický bičíkovec Histomonas meleagridis.Dříve se k prevenci tohoto onemocnění používala chemoterapeutika (nitroimidazoly,nifursol) v preventivních dávkách do krmných směsí,a proto se tento problém ve velkochovech,kde byly zkrmovány průmyslově vyráběné krmné směsi, téměř nevyskytoval.V malochovech ,kde se používala tradiční krmiva ,byla k dispozici léčiva (nitroimidazoly).Protože je od roku 2004 zakázáno používání těchto výše uvedených léčiv u potravinových zvířat ,je třeba uvažovat o nových směrech v prevenci tohoto onemocnění
zobrazit celý článek


Využití eterických olejů a rostlinných extraktů při kontrole histomonózy krůt v terénu a při laboratorních testech

Histomonóza (tiflo-hepetitis) je protozoální onemocnění způsobené bičíkovcem Histomonas meleagridis.Na onemocnění se také velmi významně podílí jako mezihostitel bičíkovců roup kuří Heterakis galinarum. Uvádí se také přímý přenos mezi krůtami kloakou.K onemocnění jsou vnímavé především krůty,dále kur domácí a ostatní domácí a divoce žijící ptáci.Onemocnění se šíří hlavně ze dvou důvodů:

zobrazit celý článek


SÍRAN SODNÝ – ZDROJ SÍRY A SODÍKU

Přídavek síry je normován u přežvýkavců za účelem zvýšení stimulace aktivity bakteriálního trávení, stimulaci syntézy proteinu a vede k vývoji specifických bachorových TMK . Doposud je nativní síra obvykle zahrnuta do KD, přestože může být v podmínkách praxe výbušná, síran sodný není výbušný a navíc je více využitelný než nativní síra ke zvýšení bachorové bakteriální aktivity k trávení celulozy a lignocelulozy a škrobu, ke zvýšení rovnováhy mezi dusíkem a sírou. Navíc síran sodný poskytuje část sodíku, který může částečně nahradit sodu bikarbonu, jako prevenci problémů s acidozou.
zobrazit celý článek


ALTERNATIVA K POUŽÍVÁNÍ ANTIBIOTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ PŘI ODCHOVU MLÁĎAT

V dnešní době velkých změn v systému výživy zvířat ve smyslu odklonu od antibiotických stimulátorů růstu a chemoterapeutik je snaha výrobců krmiv nabídnout nová a bezpečná krmiva. Ta musí splňovat nejenom hledisko bezpečnosti ve vztahu k následné výživě lidí, ale také vysoké produkční schopnosti s podporou zdraví a imunity zvířat. Samo nebezpečí vzniku odolnosti mikroorganismů různého původu na antibiotika je tak vážné, že vedla producenty krmných doplňků k investicím a hledání stejně účinných alternativ.
zobrazit celý článek


VYUŽITÍ NOVÉHO ENERGETICKÉHO DOPLŇKOVÉHO KRMIVA „FYTOENERG“ V ODCHOVU JEHŇAT

V listopadu loňského roku se na náš trh dostal nový energetický doplněk pod názvem FYTOENERG, který dováží a dodává firma TREWIT s.r.o.. Výrobek je určen pro všechny druhy hospodářských zvířat. Nejlepší využití však najde v chovech drůbeže, v kategoriích zvířat jako jsou prasnice kojící, selata, telata, dojnice, bahnice, jehňata, pro zvířata v reprodukci, rekonvalescenci, ale také pro domácí zvířata.
zobrazit celý článek


SHELTER COL (CHOLIN) ALTERNATIVA VE VÝŽIVĚ PŘEŽVÝKAVCŮ

Cholin je sloučenina, náležící k velké rodině vitamínů a především k vitamínové skupině vitamínů B, i když tato definice není úplně přesná. Cholin z důvodu svých plastických funkcí k nimž je určen, je nezbytný v e velkých množstvích pro organismus. Sám cholin je značně hydroskopický, ředitelný ve vodě a v alkoholu, naopak není ředitelný v éteru a chloroformu. Nachází se všude v přírodě. Na rozdíl od dalších vitamínů může být cholin syntetizován , byť jen v malém množství.
zobrazit celý článek


JAK POMOCI CHOVATELŮM ?

V poslední době se vrací velmi často naši terénní poradci od našich klientů s informacemi, které nás stále nutí přemýšlet, jakým způsobem bychom mohli chovatelům, se kterými firma TREWIT s.r.o. spolupracuje, pomoci v řešení jejich problémů. Bohužel, zlepšit výkupní ceny jimi vyráběných produktů není v našich silách, ale reálnou možností je zefektivnění výroby dodržením přijatelného poměru mezi náklady vstupujícími do výroby a výsledky dosahovanými v chovu. Těchto výsledků se nám daří dosáhnout spojením cenové dostupnosti výrobků firmy jejich účelným zařazením do systému a využitím poradenských služeb.
zobrazit celý článek


KERASAL-TW

KERASAL-TW je doplňkové krmivo pro skot, koně, prasata, ovce a kozy, obsahující vysoce využitelné vitamíny, proteináty mikroprvků. Výrobek slouží k prevenci a podpoře léčby některých patologických stavů paznehtů a kopyt, zejména pak ke zpevnění rohoviny, ke tlumení a léčbě zánětů paznehtů a kopyt, interdigitálních nekros a laminitid.
zobrazit celý článek


TW NÁPOJ ENERGIE

TW NÁPOJ ENERGIE je výrobek dodávající vysokoprodukčním dojnicím v den porodu a v poporodním období rychle využitelnou energii a vysoce využitelný zdroj vápníku. Úkolem tohoto výrobku je co nejlépe překonat období těsně po porodu, kdy se dojnice díky sníženému příjmu krmiv a vysokých potřeb živin dostávají do deficitu v příjmu především energie a vápníku.
zobrazit celý článek