ALTERNATIVA K POUŽÍVÁNÍ ANTIBIOTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ PŘI ODCHOVU MLÁĎAT

V dnešní době velkých změn v systému výživy zvířat ve smyslu odklonu od antibiotických stimulátorů růstu a chemoterapeutik je snaha výrobců krmiv nabídnout nová a bezpečná krmiva. Ta musí splňovat nejenom hledisko bezpečnosti ve vztahu k následné výživě lidí, ale také vysoké produkční schopnosti s podporou zdraví a imunity zvířat. Samo nebezpečí vzniku odolnosti mikroorganismů různého původu na antibiotika je tak vážné, že vedla producenty krmných doplňků k investicím a hledání stejně účinných alternativ.

Možnost jak se s tímto problémem vypořádat je skupina výrobků „Linea FitoNatura“, přírodní produkty působící proti bakteriím respektující zásady nutriční, profylaktické, terapeutické a ekologické potřeby krmiv moderní živočišné výroby. Zjednodušeně řečeno jde o skupinu výrobků na bázi esenciálních olejů a výtažků z bylin. Produkty jsou ve formě tekuté, sypké, sypké rozpustné ve vodě nebo mléce. Celá tato řada je určena především pro drůbež, mláďata všech druhů hospodářských zvířat. Do skupiny výrobků „Linea FitoNatura“ patří tyto tři výrobky.

Prvním z nich je FITOTRIL a FITOTRIL soluzione směs aromatických bylin a esenciálních olejů ke kontrole a tlumení nebezpečí TRICHOMONIÁZY u krůt, perliček a bažantů. Na našem trhu již probíhají provozní zkoušky a prozatímní výsledky zkrmování tohoto přípravku u krůt spolehlivě prokázaly jeho účinnost. S výsledky ještě čtenáře na stránkách tohoto časopisu seznámíme po celkovém vyhodnocení krmených turnusů.

Druhým je FITOCLO´ a FITOCLO´ soluzione směs aromatických bylin a esenciálních olejů pro drůbež, králíky a selata ke kontrole a tlumení nebezpečí PATOGENNÍCH ENTEROBAKTERIÍ (zejména clostridium perfringens a e. coli).

Třetím produktem je FITOCOXI, FITOCOXI PS, FITOCOXI soluzione směs aromatických bylin a esenciálních olejů: FITOCOXI - sypký, FITOCOXI PS - rozpustný ve vodě i mléce a FITOCOXI soluzione – tekutý, ke kontrole a tlumení nebezpečí KOKCIDIÓZ drůbeže, prasat, králíků, skotu a ovcí.

Největší uplatnění čekáme u přípravků FITOCLO´ a FITOCOXI. Problémy kokcidioz a dalších patogenních enterobakteríí způsobují v našich chovech velké ztráty. V případě nemožnosti preventivní aplikace léčiv může způsobit velké problémy zejména ve velkochovech. Zde můžeme použít výše jmenované produkty a vyhnout se těmto problémům.

La Faye 2001 prováděl kontrolní měření exkrece oocyst kokcidií u ovcí a redukce jejich vylučování. Po použití přípravku FITOCOXI byla snížena exkrece oocyst kokcidií o 99,6% již po 30 dnech podávání oproti kontrole.
U 185 jehňat kterým bylo podáváno klasické kokcidiostatikum a u 194 jehňat, která byla ošetřena FITOCOXI byly dosaženy následující výsledky:

Hmotnost kg ve věku 18 dnů Hmotnost kg ve věku 47 dnů Hmotnost kg ve věku 75 dnů Přírůstek kg od podávání fitocoxi Spotřeba krmiv
Kokcidiostatikum 8,92 15,40 23,80 14,88 15,66 kg
FITOCOXI 9,22 15,37 24,45 15,23 15,86 kg

Výsledky kontroly účinnosti FITOCOXI byly velmi uspokojivé, neboť produkt vykázal velmi dobrou účinnost. Bylo sníženo vylučování oocyst ve výkalech o 96% po 21 dnech a o 99% po 45 dnech podávání přípravku. Z tohoto pohledu FITOCOXI plně může nahradit podávání komerčních kokcidiostatik. Mimo jeho kokcidiostatický účinek přípravek zlepšil oproti kontrole produkční účinnost směsi. Zvýšil se přírůstek o 4,8 %, o 23,3% byla zkrácena doba výkrmu a při jatečném zpracování byla zpracovatelem konstatována lepší kvalita jatečně opracovaných těl.

Jiná zkouška prováděná na 161 000 brojlerech od 9.6.2000 do 26.12.2000 při 8 brojlerech/m2, porážených v 57 dnech věku. Ve 27 chovech byla zkouška provedena ve dvou jednotkách po 1200 m2 vždy v jedné kontrolní skupina s klasickým kokcidiostatikem a ve druhé pokus s FITOCOXI.

Průměrná porážková hmotnost kg Konverse krmiva kg Úhyn % Index užitkovosti
Skup.kokcidiostatikum 2,263 2,17 2,14 179
FITOCOXI 2,243 2,18 1,99 177

Jak je patrno z výsledků, zejména v úhynu brojlerů, bylo nasazení FITOCOXI zcela rovnoceno účinnosti klasických kokcidiostatik a pokus plně prokázal účinnost tohoto přírodního přípravku v praxi.

Také výsledky s přípravkem FITOCLO´ od něhož se očekává tlumení nebezpečí PATOGENNÍCH ENTEROBAKTERIÍ (zejména clostridium perfringens a e. coli) byly úšpěšné.

Produkty byly zkoušeny s velmi uspokojujícími výsledky u drůbeže, králíků, selat a telat a pernaté zvěře jako perličky a bažanti. Všechny další výsledky a informace o produktech je možno získat u autorů tohoto článku.

Dr.Franco Bitossi
Chemifarma s.p.a.
Forli,Italy
Ing.Miroslav Duda,CSc.
TREWIT s.r.o.
www.trewit.cz