Linea FitoNatura
alternativa k antibiotickým růstovým stimulátorům

Odborná chovatelská veřejnost již vzala na vědomí skutečnost, že od 1.1.2006 nebude možné do krmiv všech kategorií hospodářských zvířat používat antibiotické růstové stimulátory do krmných směsí. Proto se chovatelé obracejí na své krmiváře a odborné poradce, jakým způsobem za co nejmenší ekonomické zátěže můžou tyto nahradit.

Odpovědí může být několik, ale vždy bude prvotní ekonomika produktu, kterým lze do celého systému vstoupit. Je nutno si především odpovědět na otázku: „Je nutno podávat nějaký stimulátor růstu do krmných směsí?“ Samozřejmě jedním z hlavních účinků byly lepší přírůstky zvířat až o 5%, takže můžeme předpovídat, že se nám o tento poměr může zhoršit užitkovost a prodlouží se nám doba výkrmu. Stimůlátory růstu zlepšovaly index konverze krmiv. Budeme mít tedy vyšší spotřebu na jednotku přírůstku. Nezanedbatelný efekty vykazovaly také při ochraně zvířat, zejména mláďat, proti mikrobiálním infekcím. O dalších i nepřímých vlivech působících na ekonomiku výkrmu by se daly popsat spousty stránek. My se ale pokusme odpovědět na otázku co tedy zařadit namísto antibiotických stimulátorů růstu, u kterých hrozí nebezpečí přenosu rezistence u bakterií nebezpečných pro člověka což byl jeden z důvodů zákazu jejich dalšího používání v EU.

Chovatelům tedy můžeme nabídnout neantibiotické stimulátory růstu. Jsou to přípravky s podobným účinkem jako ty zakázané ale cesta a zdroj jejich působení je jiná.

Patří mezi ně probiotika, prebiotika, enzymy, soli organických kyselin, mastné kyseliny, organické kyseliny, různé druhy koření, esenciální oleje, výtažky z léčivých rostlin jejich kombinace atd.

Výčet těchto látek by mohly být možná delší, my bychom ale rádi chovatelskou veřejnost seznámili s produkty nesoucí souhrnný název LINEA FITONATURA. Jde o výrobky jejichž základem jsou esenciální oleje a výtažky z léčivých rostlin. Oproti koření se jedná o extrakty z rostlin, které jsou zpravidla užívané i jako koření. Jde o výrobky vyvinuté s maximální pozorností a účinkem ve vztahu ke zlepšení produkce zvířat a jejich zdravotního stavu, eliminace negativního vztahu krmiv k životnímu prostředí a ve finále s ohledem na bezpečnost potravin. Tyto výrobky byly zkoušeny z pohledu zabezpečení výživářských, terapeutických a profilaktických požadavků.

Tyto produkty byly vyvíjeny se znalostí působení různých složek vybraných bylin, jako například rozmarýn který má antioxidační aktivitu. Tymián se silnou antimikrobiální aktivitou tymolu, echinacea s imunostimulačním účinkem apod. Aby se dosáhlo standartizace v působení aktivních složek, bylo nutno přistoupit k extrakcím a získávání koncentrovaných účinných látek rostlin, neboť celé rostliny jsou ovlivněny prostředím, dobou sklizně a dalšími faktory, které ovlivňovaly jejich účinek. V současné době přichází na trh řada přípravků LINEA FITONATURA. Jedním z nich je růstově stimulační příravek s označením FITOSTAR.

Důvodem k zařazení FITOSTAR je snaha limitovat dopady intenzivního velkochovu na produkci a zdraví zvířat, zvýšit přírůstky a zajistit homogenní užitkovost zvířat. Čím je rizikový intenzivní velkochov? Především je to zvýšený stres, zdravotní problémy zejména poruchy v trávení polygastrů, problémy v souvislosti s přetížením jater v důsledku krmení koncentrovanými krmivy. Tyto problémy jsou spojeny se sníženou žravostí, zhoršeným využitím krmiva imunodepresí.

FITOSTAR je produkt působící ve třech frontách. 1-rychlé přizpůsobení se stresu, 2- zvýšený příjem krmiv, 3- podpora činnosti jater. Jako hlavní složky produktu jsou extrakty ze sibiřského ženšenu jehož účinné látky podporují imunitní systém, optimalizují růst svaloviny a výrazně redukují období přizpůsobení se stresovým podmínkám velkochovů. Další hlavní složkou jsou extrakty z pískavice nebo li řeckého sena které jsou prekurzorem tvorby niacinu, zlepšují syntézu proteinů mikrobiálního původu. V neposlední řadě pak stojí extrakty z artyčoku, které výrazně podporují trávení tuků v játrech, která tak chrání před nebezpečím jejich disfunkce i v důsledku jejich ztučnění.

V krátkosti bychom rádi uvedli několik výsledků z praxe (výkrm býků plemene charolais, různé typy krmných dávek), které mohou napomoci při snaze nahradit stávající antibiotické růstové stimulátory.

Počet zvířat Počáteční váha Doba pokusu-dny Přírůstek g/ks/den kontrola Přírůstek g/ks/den Pokus
Test 1 28 606 64 1387 1661
Test 2 34 357 121 948 1208
Test 3 53 370 71 1748 1968

V tabulkách uvedené hodnoty hovoří jen o přírůstcích, ale testy hodnotily i další ukazatele, které jednoznačně potvrdily rychlý nástup účinnosti produktu včetně jeho trvalého efektu a opakovatelnosti výsledků. Jistě cennou vlastností produktu FITOSTAR je nezávislost jeho účinku na typu krmné dávky. Zvlášte může být doporučován u krmných dávek s nedostatkem mastných kyselin především omega-3.

Závěrem můžeme tento produkt plně doporučit neboť byl testy plně potvrzen zvýšený vývoj svalové hmoty a také zlepšení kvality jatečného těla. Průměrný přírůstek byl +230g vyšší oproti kontrole na stejné krmné dávce bez použití stimulátorů růstu a za stejnou dobu výkrmu byla zvířata na konci výkrmu o 50 kg živé hmotnosti těžší než kontrola. Byla potvrzena také ekonomika výkrmu býků. Myslíme proto, že vstupem tohoto výrobku na náš trh chovatelé získávají plnohodnotnou náhradu za antibiotické růstové stimulátory.