SHELTER COL (CHOLIN) ALTERNATIVA VE VÝŽIVĚ PŘEŽVÝKAVCŮ

Cholin je sloučenina, náležící k velké rodině vitamínů a především k vitamínové skupině vitamínů B, i když tato definice není úplně přesná. Cholin z důvodu svých plastických funkcí k nimž je určen, je nezbytný v e velkých množstvích pro organismus. Sám cholin je značně hydroskopický, ředitelný ve vodě a v alkoholu, naopak není ředitelný v éteru a chloroformu. Nachází se všude v přírodě. Na rozdíl od dalších vitamínů může být cholin syntetizován , byť jen v malém množství.

Cholin je metabolit, který vstupuje do biosyntézy určitých fosfolipidů nezbytných pro zpracování a integritu buněčných membrán a je důležitou složkou plazmových lipoproteidů zodpovědných za lipidické přesuny. Cholin, betain a jejich prekurzory (včetně metioninu) totiž uskutečňují důležitou lipoproteinovou aktivitu, která předchází akumulaci lipidů v játrech, stimuluje jejich přesun. V esterifikované formě s kyselinou octovou produkuje acetylcholin, což je pro funkčnost nervového systému krajně důležitý nervový přenašeč. Vzhledem k tomu, že u přežvýkavců patří mezi nejvyužívanější krmiva kukuřice a i jetel mající nízkou koncentraci cholinu je potřeba do organismu tento dodávat. Avšak odhady týkající se bachorového znehodnocení cholinu v krmivech při krmení skotu prokazují, že asi 90% přijímaného cholinu je v bachoru znehodnoceno, takže nemůže být zvířetem využíván. Taková degradace dosahuje dokonce 98% pokud se týká cholinchloridu a běžně využívaných pro doplnění krmných dávek.

Četné studie prokázaly, že u polygastrických zvířat se zaznamenává nízká koncentrace metylových živin v duodenu v důsledku silné degradace cholinu alimentárního původu z působená bachorovými mikroorganismy a v důsledku nízkého obsahu metioninu v mikrobiálních proteinech. Někteří autoři provedli studie o metabolismu některých bachorových prvoků a zjistili, že protozoa druhu Etitodenium potřebují cholin pro vlastní růst. Lze proto konstatovat, že využití krmiv bohatých na cholin nebo jeho využití cholinchloridu, který se podává v krmných dávkách nemá velký význam. Pouze účinnou ochranou této molekuly se umožní významnější zvýšení jeho disponibility na intestinální úrovni.


Dopady na produkci krav

Fáze předcházející nebo následující porodu, představují pro dojnici ten nejkritičtější fyziologický moment. Série hormonálních změn orientují zvíře na produkci mléka. Proto je zjišťováno značné zvýšení plazmové koncentrace NEFA, což je spojeno s intenzivní mobilizací lipidových rezerv zvířete a tato mobilizace je dále zvýšena menším přísunem energie v důsledku nižší schopnosti příjmu krmiva po porodu. V tomto kontextu mají játra základní význam a dojnice mají predispozice k patologickým procesům, které zhoršují zdravotní stav a produktivitu.

V tomto zvláštním okamžiku se samozřejmě projevuje skutečnost, že lipotrofní činitelé (cholin, metionin, kyselina listová, inositol) plní základní úkol účinného udržování hepatické funkce, zdraví zvířete. Dobrá funkčnost jater se pravděpodobně odráží také na endokrinní soustavě zvířete, a určuje větší produkci a sekreci IGF-I a IGFBP, jež jsou syntetizovány právě na této úrovni.

Lipidy využívané v mléčné žláze pro syntézu tuků mají různý původ:

Tento poslední zdroj dodává syntéze asi 50% tuků obsažených v mléce. Někteří autoři také zaznamenali, že cholin je schopen zvyšovat množství tuku v mléku během prvních měsíců laktace, a to podporováním syntézy lipidů na úrovni vemene. Cholin by měl dále pozitivně ovlivňovat množství kyseliny linolové vyměšované do mléka. Cholin a všechny další molekuly jež jsou dárkyněmi volných metylových skupin se nacházejí v malých množstvích, jak v krmivech tak v produktech pocházejících z bachorových fermentací. Jak bylo prokázáno, volné formy těchto molekul jsou z velké části metabolizovány bachorovými mikroorganismy, a stávají se pro přežvýkavce nepoužitelnými. Proto vstupuje do popředí zájem o podávání těchto látek „By Pass“ tak , aby byly k dispozici na intestinální úrovni. Doplnění diety o takto chráněné látky vedlo v mnoha pokusech k prodloužení laktace a ke zvýšení podílu tuků v mléce po celé období laktace ne nepodstatný je velmi pozitivní vliv na zdravotní stav ve smyslu ochrany jater před jaterními steatozami..

Nejlepší výsledky se dosahují při použití cholinu ve formě chráněné před degradací v bachoru, která je zajištěna produktem SHELTER COL . V případě krmných dávek bohatých na koncentráty a chudé na vlákninu je obsah cholinu v nativní formě velmi nepatrný. Takže v těchto případech je doplnění cholinu i metioninu formou chráněnou velmi důležitá zejména u vysokoprodukčních dojnic. Tyto alternativní produkty jsou již prověřeny praxí i v našich podmínkách a jejich používání potvrdilo významnost takto podávaných aditiv. V době snahy o maximální efektivitu s minimem nákladů mají vysokou možnost použití.

Zpracoval Ing. Duda Miroslav, Csc. TREWIT s.r.o. dle podkladů Chemifarma s.p.a Forli, Italy