SÍRAN SODNÝ – ZDROJ SÍRY A SODÍKU

ÚVOD
Přídavek síry je normován u přežvýkavců za účelem zvýšení stimulace aktivity bakteriálního trávení, stimulaci syntézy proteinu a vede k vývoji specifických bachorových TMK . Doposud je nativní síra obvykle zahrnuta do KD, přestože může být v podmínkách praxe výbušná, síran sodný není výbušný a navíc je více využitelný než nativní síra ke zvýšení bachorové bakteriální aktivity k trávení celulozy a lignocelulozy a škrobu, ke zvýšení rovnováhy mezi dusíkem a sírou. Navíc síran sodný poskytuje část sodíku, který může částečně nahradit sodu bikarbonu, jako prevenci problémů s acidozou.

Norma obsahu síry pro přežvýkavce:
Pícniny a jadrná krmiva částečně naplňují normu potřeby krmné dávky pro přežvýkavce. Bio disponibilita je ovšem z těchto surovin docela nízká (jen okolo 60%). Řada autorů uvádí jako optimální hladinu síry v KD v rozmezí 0,17-0,2 % ze sušiny KD ( t.j. při 20 kg sušiny až 40 g síry na ks a den, běžná hladina síry se ze surovin pohybuje mezi 20-35 g síry). Navíc optimální poměr NL:S musí být okolo 10-12 : 1 k optimálnímu využití nebílkovinného proteinu.

Síra a bakteriální aktivita:
Pokusy byl dokázán blahodárný vliv dotace síry do KD a to ať organickou či anorganickou formou na trávení celulosy, lignocelulosy i škrobu. Tento efekt je podmíněn specifickou stimulaci celulolytických bakterií a anaerobních hub, které mají vysokou potřebu síry.

Efekt působení síry na syntézu bakteriálního proteinu:
Organická a anorganická síra zlepšuje syntézu bakteriálního proteinu. Bachorové bakterie jsou schopny transformovat anorganickou síru (sírany) na sulfidy- formu, která je potom zařazena do cysteinu a metioninu přes homocystein. Například sirné aminokyseliny jsou tedy schopné zoptimalizovat využití nebílkovinného N jako močovina na syntezu bakteriálního proteinu. Tento bakteriální protein je poté využit k produkci mléka, masa a vlny.

Vliv obsahu síry na bachorové TMK, tyto jsou přímo ovlivněny obsahem síry . tab Je zde méně acetátu a více butyrátu při dávce NaSO4 než při přídavku nativní síry.

Efekt přídavku síry na rovnováhu N a S
Přidání síry vyrovnává poměr mezi N a S. NaSO4 ukazuje na zjevně lepší absorpci nežli elementární síra a to také ukazuje na trend k lepší absorpci N. Lepší absorpce síranu sodného byla podmíněna lepší rozpustností v porovnání s nativní sírou . Navíc ve studiii Boucharda a Conrada byl síran sodný stanoven jako účinnější aditivum než CaSO4 v zařazení síry do mléčného kazeinu

Užitečný efekt sodíku pocházející z NaSO4 na acidozu
Obvyklá norma obsahu sodíku u dojnic bývá 0,38% ze sušiny. Tím že jako zdroj síry bude namísto nativní síry použit NaSO4 dotujeme také sodík, což vede k ke snížení nebezpečí acidozy.

Závěr:
Na SO4 je lépe biodisponibilní než nativní síra díky lepší rozpustnosti v bachorovém prostředí. Stimuluje bachorovou mikrofloru jejíž nárůst stimuluje stravitelnost celulosy a lignocelulosy a škrobu. Tyto také generují TMK díky vyššímu obsahu AK než kdy je zdrojem nativní síra. Zvýšením syntézy bakteriálního proteinu zvíře využívá pro produkci. Lepší poměry TMK zlepšují ukazatele užitkovosti.