Tel./fax : +420 577 915 448
E-mail: trewit@trewit.cz

Viatoss

Aktivní absorbent mykotoxinů pro všechny druhy hospodářských zvířat

Viatoss je účinný inhibitor širokého spektra mykotoxinů v krmných surovinách a kompletních krmivech, s působením, které pokračuje i během trávicího procesu a předchází tak absorbci mykotoxinů střevní stěnou.

Účinky:
Viatoss obsahuje propionan amonný, detoxifikační cheláty a polymery, které vážou mykotoxiny do gelu.
Součinnost jednotlivých molekul se širokým spektrem působení, vyrobené vyspělými technologiemi, s aktivitou rozvinutou do třech úrovní: deaktivace – absorbce – želatinizace. Proto je jeho účinek efektivní a dosahuje dokonalých výsledků.

MYKOTOXINY
Jejich název pochází z řeckého slova „myco“ – houba a latinského „toxicum“ – jed, otrava. Patří mezi jedny z nejzávažnějších kontaminantů přírodního původu a jedná se o vysoce nebezpečné chemické látky známé svými toxickými účinky, které představují závažné zdravotní riziko pro člověka i zvířata. Způsobují poškození zárodečných buněk a tím i budoucího jedince, mají účinky karcinogenní, poškozují imunitu, buňky, centrální nervovou soustavu, ledviny, játra, způsobují krvácení atd. Výjimečně dochází i k akutním intoxikacím.

Dávkování:
Plošně na 100 kg krmivaSkot na 1 ks / den
prevence50-100 g15 g
lehká kontaminace150 g20 g
vysoká kontaminace200 g25 g
velmi vysoká kontaminace250 g30-50 g
Výsledky praktického použití:
Účinnost přípravku VIATOSS do KD dojnic na výskyt aflatoxinů v mléce
75 dojnic
užitkovost ø27 litrů
datum odběru mlékaobsah aflatoxinů M1 ppt v mléce
vzorek mléka:odběrlaboratoř
č. 1 - bez použití VIATOSS22. 12.23. 12.93
č. 2 - VIATOSS 50g/ks/den od 24. 12.29. 12.29. 12.40

Užitkovost selat krmených do 40-45 dní stáří krmivem kontaminovaným mykotoxiny:
Aflatoxin 950 ppb a ochratoxin 370 ppb v 1 kg krmiva.

Porovnání přípravku Viatoss 0,5 %
Krmivo ošetřeno přípravkem
NEOŠETŘENOVIATOSS 0,5 %SEPIOLIT 0,5 %
den pokusu021420214202142
živá hmotnostkg11,3219,2326,4611,2120,1535,0611,3519,7533,83
přírůstek za denkg0,380,630,430,710,400,67
spotřeba krmivakg0,821,550,791,600,831,56
konverze krmivakg1,712,162,461,731,832,261,702,082,33
Porovnání přípravku Viatoss 0,1 %
Krmivo ošetřeno přípravkem
VIATOSS 0,1 %BENTONIT 0,25 %
den pokusu0214202142
živá hmotnostkg11,119,733,511,319,433,0
přírůstek za denkg0,410,660,390,65
spotřeba krmivakg0,811,520,851,56
konverze krmivakg1,72,02,31,72,22,4
Porovnání přípravku Viatoss 0,25 %
Krmivo ošetřeno přípravkem
VIATOSS 0,25 %BENTONIT 0,5 %
den pokusu0214202142
živá hmotnostkg11,220,635,811,219,533,8
přírůstek za denkg0,450,720,390,68
spotřeba krmivakg0,791,540,831,56
konverze krmivakg1,71,82,11,72,12,3

top
addressZa Dvorem 305, Zlín, Štípa, PSČ: 763 14, CZECH REPUBLIC telTel./fax : +420 577 915 448 e-maile-mail: trewit@trewit.cz facebook
© Trewit | K2N way s.r.o.