Tel./fax : +420 577 915 448
E-mail: trewit@trewit.cz

O nás

Historie

Společnost TREWIT® s.r.o. byla založena v únoru roku 2002 a jejím sídlem se stala obec Štípa, v jejímž katastru hospodaří jeden z dnes již bývalých společníků ZOD Delta Štípa, dalšími zakládajícími členy byla Cekofarma s.r.o. a Ing. Miroslav Duda, CSc. Dnes jsou společníky Ing. Miroslav Duda, CSc., který je také ředitelem společnosti, a italská společnost Romagnolli group s.p.a.

Zaměření

Předmětem činnosti byla a stále zůstává výroba minerálních krmiv a lizů, výroba doplňkových, ale také v menším rozsahu kompletních krmiv pro hospodářská zvířata. Společnost své produkty vyrábí na prověřené moderní technologii splňující náročné předpisy EU s prověřenou zamíchatelností 1:100 000 a prověřenou homogenitou produktů již u dávek 0,05%.

Bezpečnost a kvalita

V průběhu let se vzrůstajícím tlakem na bezpečnost a kvalitu výroby potravin, vzhledem k tomu, že i krmivářský průmysl prostřednictvím námi krmených zvířat vstupuje do koloběhu výroby potravin, firma vypracovala systém a nechala certifikovat své výrobní prostory a výrobní proces v systému HACCP a ISO 22000.

Výživa v souladu s přírodou

Hned od počátku své činnosti také společnost spolupracuje s výrobci bio-potravin a vyrábí pro tyto zákazníky krmiva, jež jsou certifikována pro ekologické zemědělství. Ale není to jen ekologické zemědělství, kam směřují naše produkty. Společnost spolupracuje se zemědělskou prvovýrobou po celé České republice, na Slovensku, v Rakousku, Polsku a Itálii. Vysoce kvalifikovaní specialisté firmy zabezpečují odborné služby v oblasti krmivářského, chovatelského a veterinárního poradenství, společnost nabízí laboratorní služby – rozbory krmiv a krmných dávek, analýzy metabolických profilů.

Aplikace moderních poznatků

Úspěch společnosti na trhu mimo poskytnutí kvalitních služeb zabezpečuje i velmi přísně vybírané zdroje surovin a zejména pak suroviny a produkty vyvinuté dle nejnovějších vědeckých poznatků např. chráněné „SHELTER LINE“ vitamíny a aminokyseliny pro přežvýkavce, speciální produkty pro výživu bachoru, vysoce využitelné chelátymikroprvků a povolený sortiment doplňkových látek a absorbenty mykotoxinů. Velmi úzce spolupracujeme s VFU Brno a Mendlovou Univerzitou Brno.

top
addressZa Dvorem 305, Zlín, Štípa, PSČ: 763 14, CZECH REPUBLIC telTel./fax : +420 577 915 448 e-maile-mail: trewit@trewit.cz facebook
© Trewit | K2N way s.r.o.